Nieuwsberichten

Opdracht nieuwe kleedruimten Westlandia

Na succesvol de vernieuwing van de kleedruimten ten behoeve van voetbal Quintus te hebben afgerond, zijn we er trots op dat we kunnen melden dat we ook bij voetbalvereniging Westlandia eind mei de opdracht hebben gekregen om de bestaande kleedruimten uit te breiden. Op 8 juli is door hoofdsponsor Hans van der Valk van Van der Valk Systemen de officiele eerste paal geslagen.

Eerste paal uitbreiding kleedruimten voetbalvereniging Westlandia geslagen door Hans van der Valk

 

Pimp uw bedrijfsruimte!

Een nieuwe trend in de tuinbouw is waarneembaar. In plaats van het slopen van de oude bedrijfsruimte en vervangen door een nieuwe, wordt er steeds vaker voor gekozen om de bestaande bedrijfsruimte te transformeren. Met nieuwe dak- en gevelbeplating ziet de bedrijfsruimte er weer als nieuw uit. Heeft u nog een oude bedrijfsruimte die u wilt laten opknappen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Hieronder een bedrijfsruimte die op dit moment door ons opgeknapt wordt aan de Wateringseweg in Poeldijk.

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

 

 

 

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Le Comteprijs voor Scheepmakerij 9 te Delft

Op 20 mei hebben onze opdrachtgevers de Le Comteprijs 2013 in ontvangst mogen nemen. Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur refereert de verfraaiing op een of andere manier aan de Delftse historie. Dit jaar is de prijs, zowel de jury als de publieksprijs, uitgereikt aan het herstel van Scheepmakerij 9. Wij zijn trots dat we als hoofdaannemer aan dit prachtige project hebben mogen meewerken. Bij de start van dit project was alleen een oude gestutte, monumentale gevel aanwezig. Achter deze in oude staat herstelde gevel is nu een moderne woning gebouwd.

Scheepmakerij 9 te Delft in 2013

Scheepmakerij 9 te Delft in 2009

Overkapping binnentuin Gemeentemuseum Den Haag

De binnentuin van het Gemeentemuseum in Den Haag heeft een grote metamorfose ondergaan, waarbij het museum is verrijkt met een groots glazen atriumdak.

Binnentuin Gemeentemuseum oude situatie

 

Binnentuin Gemeentemuseum nieuwe situatie, ingericht als perszaal tijdens Nuclear Security Summit 2014

Vanwege het uitdagende volledig glazen dak is Octatube als specialist in dragende glasconstructies al in een vroeg stadium in het bouwteam betrokken bij haalbaarheidstudies en de ontwerpvarianten. Voor deze ‘Design & Build’ opdracht Octatube tevens opgetreden op als hoofdaannemer. Eekhout Bouw is door Octatube gevraagd om als onderaannemer alle bouwkundige werkzaamheden voor haar rekening te nemen. Tevens heeft Eekhout Bouw voor Octatube de staalconstructie, de glazen vinnen en de glaspanelen aangebracht. Begin oktober 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Door een steigervloer op hoogte aan te brengen is het mogelijk geweest om op twee niveaus tegelijk te werken: op de begane grond en ter hoogte van het dak.

President Obama tijdens zijn afsluitende persconferentie NSS2014 in het Gemeentemuseum

De opdracht was om de overkapping  op 14 maart 2014, voor de start van de Nuclear Security Summit 2014, op te leveren. We zijn er trots op dat deze harde deadline is gehaald. Tijdens de Nuclear Security Summit is de binnentuin gebruikt als perscentrum.

Aan het monumentale gebouw van H.P. Berlage (1859-1934) ligt een geometrisch ontwerpsysteem ten grondslag dat gebaseerd is op de bakstenen koppenmaat van 110 millimeter. Deze maatsystematiek en het gedachtegoed van Berlage vormen een belangrijk uitgangspunt in het architectonische ontwerp van Braaksma & Roos Architecten voor de overdekte binnentuin. Het abstracte glazen dak boven de staalconstructie van kolommen en balken is een verwijzing naar de gelaagdheid in het ontwerp van Berlage. De binnentuin werd door Berlage altijd gezien als ontmoetingsplaats voor de bezoekers van het museum in de zomer. Deze functie wordt straks weer – door alle seizoenen heen – in ere hersteld. Daarnaast wordt de routing van het museum verbeterd.

De overkapte binnentuin biedt voor het museum tevens de mogelijkheid voor een publieksontvangst ‘met allure’ te creëren. Er is ook gelegenheid voor een zijprogramma met speciale tentoonstellingen en bijvoorbeeld modeshows. De binnenplaats met een oppervlakte van 700 vierkante meter biedt ruimte aan grote groepen tot 700 personen, hetgeen een grote meerwaarde is voor de stad Den Haag.

Binnentuin Gemeentemuseum tijdens opbouw tijdelijke steigervloer

 

Detail bevestiging hulpconstructie steiger aan kolom na stort schuimbeton

De constructie van het glazen dak bestaat uit meer dan 200 extra witte glazen vinnen, waarvan de helft hangt aan transparante glazen hoofdvinnen van meer dan 10 meter lang. De glasvinnen zijn afgedekt door geïsoleerde glaspanelen. Er is bewust gekozen om alle glascomponenten in low iron glas te maken, waardoor ze extra transparant zijn en in de binnenruimte geen verkleuring van objecten veroorzaken.

Het dak wordt gedragen door 8 stalen kolommen, maar de belastingen (zoals van sneeuw) worden voor een deel ook afgedragen op het monumentale museumgebouw. Behalve de vooruitstrevende glasdetaillering biedt de overkapping en renovatie van de binnentuin ook uitdagingen met betrekking tot hemelwaterafvoer, het binnenklimaat, koeling, elektra voorzieningen, akoestiek en brandveiligheid. De interdisciplinaire aanpak van het bouwteam leidt tot integrale oplossingen van deze thema’s.

De glaskap gezien vanuit de bouwkraan

Het ontwerp en de bouw van het project zijn nauw afgestemd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenzorg, de Welstand, en de gemeente Den Haag. Met de integratie van verschillende specialismen is de bouwtijd zo kort mogelijk gehouden en de overlast voor het museum beperkt.

Binnentuin Gemeentemuseum vlak voor oplevering

 

Detail kolom en glaskap

Oplevering bedrijfsruimte Prins Maasdijk

Geheel volgens planning is op 3 februari 2014 de uitbreiding van de bedrijfsruimte ten behoeve van productie en opslag voor Prins Maasdijk b.v. opgeleverd.

Bedrijfsruimte Prins Maasdijk exterieur

Bedrijfsruimte Prins Maasdijk exterieur

Ondertekening opdracht Quintus

Ondertekening aannemingsovereenkomst met het bestuur van Quintus

Ondertekening aannemingsovereenkomst met het bestuur van Quintus

Nadat voor de bouwvakantie de mondelinge opdracht is verstrekt voor de nieuwbouw van de kleedruimten bij Quintus, is dit op 26 september 2013 geformaliseerd door ondertekening van de aannemingsovereenkomst met het bestuur van de Stichting Quintus. Namens Eekhout Bouw waren Chris Eekhout en Edwin Ammerlaan hierbij aanwezig. Inmiddels is de fundering gestort en wordt op 4 oktober een officiële handeling gedaan door het symbolisch leggen van de vloerelementen.

Opdracht nieuwe kleedruimten Quintus

Vlak voor de vakantie hebben we mondeling opdracht gekregen voor de bouw van nieuwe kleedruimten voor Quintus! Inmiddels zijn de bestaande kleedruimten van de voetbalvereniging gesloopt en gaan binnenkort de palen de grond in voor de nieuwbouw. Naast nieuwe kleedruimten komt op de verdieping een ruimte die in verbinding staat met de hal. In de toekomst is het dus mogelijk om vanuit deze ‘skybox’ handbal wedstrijden te bekijken.

Impressie nieuwbouw Quintus

 

Oplevering uitbreiding woning Vroondaal te Den Haag

Vanmorgen is in de wijk Vroondaal de uitbreiding van een modere villa opgeleverd. De villa is pas  in 2007 gebouwd  maar de eigenaren wilden de woning vergroten. In dezelfde architectuur en door dezelfde architect, Roelof Heida Architecten uit Rotterdam, is het woongenot enorm vergoot. Het resultaat, met veel glas en spannende doorkijkjes, is fantastisch geworden! Zodra we een uitgebreide fotoreportage gemaakt hebben zullen we deze op onze projectenpagina plaatsen.

Oplevering woonhuis Scheepmakerij te Delft

In Delft is vandaag aan de Scheepmakerij, op een mooie plek langs de Schie en op loopafstand van het centrum, een prachtig woonhuis opgeleverd aan de familie Tamsma. Dit woonhuis is bijzonder omdat de oude, oorspronkelijke gevel is blijven staan. Achter deze gevel is een modern woonhuis gebouwd. De gevel is volledig, met behoud van details, opgeknapt in oorspronkelijke staat. Het ontwerp is van Ron van der Vliet.

Woonhuis Scheepmakerij te Delft

Woonhuis Scheepmakerij te Delft

 

 

Oplevering woonhuis Madeweg, Monster

Deze laatste week voor de bouwvakantie leveren wij drie woonhuizen op. De eerste is het woonhuis aan de Madeweg in Monster. Deze mooie woning in Mediteraanse stijl is ontworpen door WnS Architecten uit Wateringen. Wij wensen de bewoners veel woonplezier!

Woonhuis Madeweg

Oplevering woonhuis Madeweg te Monster

 

Interieur woonhuis Madeweg te Monster