Veiligheid

VCA

In de bouw gelden strikte veiligheidseisen. Al vele jaren wordt ons uitvoerend en voorbereidend personeel getraind op het herkennen van gevaren en het voorkomen van ongevallen. In 2011 hebben wij dit zichtbaar gemaakt voor onze klanten door middel van het VCA** keurmerk (Veiligheids Checklist voor Aannemers). Het VCA**-certificaat is aan ons uitgereikt en wij voldoen aan alle eisen om dit keurmerk te mogen gebruiken. Jaarlijks worden wij getoetst en wordt het certificaat opnieuw uitgereikt. Naast strikte eisen aan veiligheid worden er ook eisen gesteld aan de gezondheid van personeel en aan milieu.


NCIVCA2