Kwaliteit

GARANTIE

Eekhout Bouw is lid van Bouwend Nederland. Deze organisatie behartigd de belangen van aangesloten bouwbedrijven. Daarnaast doet zij aan brancheontwikkeling door het stimuleren van de verdere professionalisering en vernieuwing van de bouwsector.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Bouwgarant voor extra garantie en zekerheid voor particulieren bij de bouw van nieuwe woningen en verbouw en renovatie werkzaamheden van bestaande woningen. Voor nieuwbouw woningen (villa’s) en projectmatige nieuwbouw zijn wij aangesloten bij Woningborg. Regelmatig worden wij door zowel Stichting Bouwgarant als Woningborg onderworpen aan controles om onze kwaliteit te waarborgen. Tevens wordt onze financiële positie getoetst. Beiden partijen bieden dan ook bescherming tegen de financiële risico’s van een verbouwing of bouw van een woonhuis. Wij informeren u graag meer over beide garantie instellingen.

 

 

ERKEND LEERBEDRIJF

Wij zijn een door S-BB erkend leerbedrijf. S-BB is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Deze organisatie erkend in opdracht van het ministerie van OCW leerbedrijven en draagt bij aan betere opleidingen, meer en beter vakkundig personeel en daardoor voor betere bedrijven in de bouwsector. Om de kwaliteit van onze vaklieden en ons bedrijf te waarborgen leiden wij zelf leerlingen op tot volwaardig timmerman of metselaar.


Logo Bouwend Nederland-groot
logo BouwGarant rgb

WOB_CMYK