Bedrijfsruimten Archives - Eekhoutbouw

Duinoordschool Den Haag werkzaamheden

In Den Haag zijn we bezig het transformeren van een kerk naar een school. Hier is te zien hoe het staal geplaatst is als ondersteuning van de tussenvloer. 

 

Opdracht bedrijfsruimte Kwekerij Van der Haak

Na jaren van stagnatie in de tuinbouw worden er weer nieuwe plannen gemaakt. Gelukkig kunnen wij daar deel van uitmaken. In juni starten wij met de bouw van de bedrijfsruimte voor kwekerij P. van der Haak aan de Oosthuijzelaan 6 in s’-Gravenzande. De oplevering wordt eind dit jaar verwacht. Het werk omvat het betonwerk, de bedrijfsruimte, dock shelters en kantoorruimten. Het ontwerp is in samenwerking met AAB NL tot stand gekomen. De voortgang van de bouw kan bekeken worden op de website van P. van der Haak.

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde kantoor

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde kantoor

 

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde docks

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde docks

 

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde kelelhuis

Bedrijfsruimte Van der Haak, zijde kelelhuis

Opdracht bouw pompruimte Aardwarmte Vogelaer

De opdracht voor de bouw van de pompruimte voor het project Aardwarmte Vogelaer is aan ons gegund. Het ontwerp is door AAB NL gemaakt. Op 1 juni zal gestart worden met de aanleg van de boorlocatie aan de Arckelweg in Poeldijk. De verwachting is dat eind 2016 de installatie en het aan te leggen warmtenet in gebruik genomen kan worden.

We zijn trots dat we aan dit project onze bijdrage kunnen leveren. Voor meer informatie over dit project kan gevonden worden op de website www.aardwarmtevogelaer.nl

Pompruimte Aardwarmte Vogelaer

Pompruimte Aardwarmte Vogelaer

Nieuwbouw bedrijfspand Harnaschpolder

Begin dit jaar zijn we gestart met de bouw van een bedrijfspand voor Van Leeuwen Elektrotechniek op bedrijventerrein Harnaschpolder in Den Hoorn. Inmiddels zijn we twee maanden bezig en schiet het al aardig op. Hieronder een impressie van de vorderingen.

Storten van de betonvloer

Storten van de betonvloer

Opbouw staalconstructie

Opbouw staalconstructie

Opbouw staalconstructie

Opbouw staalconstructie

Plaatsen gevelpanelen

Plaatsen gevelpanelen

 

Pimp uw bedrijfsruimte!

Een nieuwe trend in de tuinbouw is waarneembaar. In plaats van het slopen van de oude bedrijfsruimte en vervangen door een nieuwe, wordt er steeds vaker voor gekozen om de bestaande bedrijfsruimte te transformeren. Met nieuwe dak- en gevelbeplating ziet de bedrijfsruimte er weer als nieuw uit. Heeft u nog een oude bedrijfsruimte die u wilt laten opknappen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Hieronder een bedrijfsruimte die op dit moment door ons opgeknapt wordt aan de Wateringseweg in Poeldijk.

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

Bedrijfsruimte in oude situatie

 

 

 

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Bedrijfsruimte tijdens transformatie

Oplevering bedrijfsruimte Prins Maasdijk

Geheel volgens planning is op 3 februari 2014 de uitbreiding van de bedrijfsruimte ten behoeve van productie en opslag voor Prins Maasdijk b.v. opgeleverd.

Bedrijfsruimte Prins Maasdijk exterieur

Bedrijfsruimte Prins Maasdijk exterieur

Opdracht nieuwbouw Remko van der Marel

Vlnr: Tim van der Marel, Edwin Ammerlaan van Eekhout Bouw, Remko van der Marel, Bram van der Ende van Stolze, Arjan Haasdijk van Schep Verwarming en Ronald Barten van Prins Kassenbouw

 

Deze week hebben Eekhout Bouw voor de bedrijfsruimte, Prins Kassenbouw uit Kwintsheul voor de kas, Stolze uit Maasdijk voor de elektrotechniek, verlichting en water en Schep Verwarming uit Pijnacker voor de verwarming opdracht gekregen van bloemenkweker Remko van der Marel uit Aalsmeer. In bouwteam verband en goede samenwerking hebben de bedrijven gezamenlijk een compleet ontwerp gemaakt en een aanbieding gedaan aan Van der Marel. Nadat de vergunning deze week definitief werd verstrekt konden de partijen de handtekeningen zetten. Namens Eekhout Bouw was Edwin Ammerlaan hierbij aanwezig. De verwachting is dat de bouw van de bedrijfsruimte al in juli zal starten.

Namens alle bouwteam leden bedanken we Remko van der Marel voor de opdracht en het in ons gestelde vertrouwen. Samen gaan we er een mooi project van maken!

Feestelijke start bouwwerkzaamheden Chinees tuinbouwbedrijf in Lansingerland

De komst van het Chinese tuinbouwbedrijf Shouguang Vegetable Industry Holding Group is een waardevolle aanvulling op het tuinbouwcluster in en om Lansingerland. Dat bleek vandaag tijdens de feestelijke start van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe bedrijfsgebouw en trainingscentrum ter grootte van 1.400 m2 die door Eekhout Bouw gebouwd gaat worden. Met de komst naar Lansingerland tracht Shouguang Vegetable Group een platform te creëren voor kennisuitwisseling tussen Nederland en China op het gebied van tuinbouw waar, als gevolg van deze sterkere internationale verbindingen, zowel Nederland als China profijt van zullen hebben.

 “Het besluit voor een locatie in de regio WestHolland was geen lastige keuze. Lansingerland is een van de meest innovatieve en geavanceerde tuinbouwgebieden wereldwijd waar tuinders gebruik maken van high-tech toepassing bij kweken van gewassen” aldus Yang Ming CEO van Shouguang Vegetable Industry.

 Shouguang Vegetable Industry Holding Group is afkomstig uit de stad Shouguang in de provincie Shandong, de voornaamste productieregio voor groente en fruit in China. In China is Shouguang Vegetable Group actief in de volledige productieketen van groente en fruit: van gewasontwikkeling tot kweek en van verkoop tot distributie. De WestHolland Foreign Investment Agency en de gemeente Lansingerland hebben Shouguang Vegetable Group actief geassisteerd bij de keuze voor de locatie in Berkel en Rodenrijs.

 ”De groeiende samenwerking op het gebied van tuidbouw tussen China en Nederland leidt uiteindelijk  tot concrete investeringen voor Nederland” aldus Ewald van Vliet, Burgemeester van Lansingerland.

 Kennisuitwisseling

Nieuwbouw CSV door Eekhout Bouw

Vlnr: Counseler Zhang namens de Chinese Ambassade, Gedeputeerde Govert Veldhuijzen, Burgemeester Ewald van Vliet, Dhr. GAO Shouping namens Shouguang Vegetable Industry Holding Group slaan eerste paal in de grond

Na in juni vorig jaar een kas met een productieoppervlak van 40.000 m2 in Berkel en Rodenrijs te hebben aangekocht heeft het Chinese bedrijf zich toegelegd op het aangaan van samenwerkingsverbanden met Nederlandse bedrijven en instellingen in de tuinbouwsector. Zo wordt met Axia Seeds uit Naaldwijk een joint venture voor zaadveredeling opgericht. Met de Wageningen Universiteit werkt de Shouguang Vegetable Group samen op het gebied van trainingen en ook met GreenQ uit Bleiswijk bestaat een samenwerkingsverband. De kennis uitwisseling richt zich onder andere op kweektechnieken, zaadveredeling en voedselveiligheid.

 “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Shouguang Vegetable Group naar Lansingerland. Dit is het eerste Chinese Tuinbouw bedrijf dat  investeert in de Greenport Zuid-Holland” aldus Govert Veldhuijzen, Gedeputeerde voor de Provincie Zuid-Holland.

 Lange termijn

Shouguang Vegetable Group heeft lange termijn ambities voor activiteiten in de regio WestHolland  en de Nederlandse tuinbouwsector. Het bedrijf is van plan op korte termijn meer investeringen te doen en het personeelsbestand in Nederland verder uit te breiden.

 “Dit is een concrete stap voor de samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van tuinbouw ontwikkeling evenals een versteveging van de politieke banden tussen beide landen” aldus  Zhang Jinxiong, Counselor van de Chinese Ambassade in Nederland.

Meer informatie over de start van de bouwwerkzaamheden is te vinden op:

Asiannews.nl               Westholland.nl        Westholland.nl (CSV company of the month)

Groentennieuws.nl     Hortidaily.com         NieuweOogst.nu

Sierteeltnet.nl             Nfia.nl                      Heraut-Online.nl

Opdracht bedrijfspand Chinees bedrijf

Na maanden van intensief voorbereiden en keihard werken, zijn wij er trots op om bekend te kunnen maken dat we afgelopen week opdracht hebben gekregen voor de bouw van een bedrijfspand  in Berkel en Rodenrijs voor de Shandong Shouguang Vegetable Industry Holding Group (CSV) uit China!

Dit bedrijf is gevestigd in de stad Shouguang in de provincie Shandong en omvat vele bedrijven die zich richten op de agrarische sector, de verpakkingsindustrie en de vastgoedsector. Binnen de agrarische sector bevinden zich tuinbouw bedrijven en wordt er gewerkt aan zaadveredeling en research. In augustus 2012 is in Berkel en Rodenrijs door CSV een tuinbouwcomplex van 4 ha. aangekocht met de bedoeling om op deze plek een bedrijfspand te bouwen voor ‘research en development’. Op deze locatie zullen mensen uit China kennis opdoen van de Nederlandse tuinbouw.

Een impressie van het door Eekhout Bouw ontworpen en te bouwen kantoorpand voor het Chinese bedrijf CSV.

Half november 2012 werd Eekhout Bouw benaderd door een Nederlandse vertegenwoordiger van CSV met het verzoek om binnen een week een schetsontwerp te maken voor een bedrijfspand, inclusief een richtprijs voor de bouwkosten. Na diverse aanpassingen op het schetsontwerp, waarbij tekeningen regelmatig naar China gemaild werden voor commentaar en opmerkingen, hebben wij een voorstel gedaan voor het verzorgen van het gehele ontwerp, het maken van een bestek en het indienen van alle stukken benodigd voor een bouwvergunning. Eind december hebben wij met de Nederlandse vertegenwoordiger diverse referentieprojecten bezocht en hebben wij een lijst afgegeven met contactpersonen om onze referenties na te gaan.

Half januari is de CEO van de Shouguang Vegetable Industry Holding Group, de heer Yang Ming, naar Nederland overgekomen voor gesprekken met de diverse gegadigden.  Door het in eigen beheer ontwerpen en engineren zijn wij in staat  gebleken snel te kunnen schakelen en reageren. Dit werd door de heer Yang Ming zeer gewaardeerd. Eind januari is daarom aan ons de opdracht voor het maken van het ontwerp en het verzorgen van de bouwvergunning gegund. In bouwteam verband, samen met Elektravon uit Naaldwijk en Schwagermann uit s’-Gravenzande voor de installaties, is vervolgens het plan uitgewerkt.

In zeer goed overleg met de gemeente Lansingerland is de vergunning aanvraag voorbereid. Na indiening op 27 februari is de vergunning in recordtijd behandeld en uiteindelijk op 4 april verstrekt. Alle lof voor de ambtenaren die met hun inzet hier medewerking aan hebben verleend!

Contractafronding Eekhout Bouw en CSV

Chris Eekhout, directeur van Eekhout Bouw, en de heer Yang Ming, CEO van CSV, geven elkaar een hand ter bevestiging van de bouwopdracht.

De heer Yang Ming is afgelopen week speciaal naar Nederland overgekomen om de materialisatie van het pand, de prijs en het contract te bespreken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een overeenkomst waarin beide partijen zich konden vinden. Met de werkzaamheden zal begin juni gestart worden. De oplevering dient voor 1 februari 2014 plaats te vinden.

Wij bedanken onze medewerkers voor hun enthousiasme en inzet om tot dit prachtige resultaat te komen en de heer Yang Ming voor het in ons gestelde vertrouwen!

Samen bouwen we iets moois!